Бъдещето на Спортното училище в Чепеларе бе обсъдено на кръгла маса

07 Mar, 2019

Бъдещето на Спортното училище бе обсъдено на кръгла маса, инициирана от Славка Чакърова –кмет на Община Чепеларе по повод полученото обезпокоително писмо от РУО на МОН – Смолян за предприемане на действия, съгласно правомощията и действията на първостепенния разпоредител с бюджет, а именно Община Чепеларе На срещата  присъстваха Теодора Щерева и Мария Сотирова – ст. експерти в РУО на МОН – Смолян, представители на Общински съвет – Чепеларе, представители на спортните клубове в Чепеларе, Любен Атанасов –директор на Спортно училище „Олимпийски надежди“, родители, треньори и преподаватели, както и заинтересовани граждани. Идеята на срещата бе да запознае широката общественост със съществуващите проблеми, както и да се дебатира по какъв начин то да продължи да съществува и да работи, като се слее в едно от двете училища в града – ПГСГСТ „Н. Й. Вапцаров“ или СУ “ Васил Дечев“.Многократните проверки за период от 3 години, извършвани от служители на РУО на МОН – Смолян и служители на Община Чепеларе, със заповед на кмета на Община Чепеларе, са констатирали нарушения – главно отсъствия на ученици от учебни часове и тренировки, в същото време неотразени отсъствия в дневниците. Средствата за учебната 2018/2019 година, които училището получава от държавния бюджет са 260 000 лв., както и средствата за дофинансиране на маломерни паралелки от Община Чепеларе с взето решение от ОбС – Чепеларе, без които то не може да съществува в размер на 55 000 лв. Общата сума за издръжка за 2018/2019 година възлиза на 310 000 лв., а броят на учениците в СУ „Олимпийски надежди“ е едва 40, които са в 6 паралелки от 7 – 12 клас. Теодора Щерева ясно поясни част от Наребда № 1 за Спортните училища, в която се казва, че спортните училища задължително трябва да имат подписани тристранни договори /Спортно училище, Спортен клуб, Федерация/, от което следва, че всички ученици в спортни училища трябва да бъдат картотекирани в клубове. В СУ „Олимпийски надежди“ по-голяма част от учениците не са картотекирани. Предстои среща между Общински съвет – Чепеларе и директорите на двете училища – ПГСГСТ „Н. Й. Вапцаров“ или СУ “ Васил Дечев“, за да се обсъди най-добрия вариант за сливане. Окончателното решение за начина на функциониране на СУ „Олимпийски надежди“ ще бъде взето с решение на Общински съвет – Чепеларе.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето