В Златоград ще се санират и обновят нови 32 сгради

06 Mar, 2019

Кметът на Община Златоград Мирослав Янчев подписа четири договора за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ, на обща стойност 3 682 508 лева. Проектите са одобрени за финансиране по процедура „BG16RFOP001-2.002 – Енергийна ефективност в периферните райони – 2” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2014-2020 и са с насоченост към повишаване на енергийната ефективност и конструктивно укрепване на многофамилни жилищни сгради.
Проектите, които ще се реализират основно през настоящата 2019 г., са следните:
1. Проект “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради – “Станко и Даниел Пееви”, “Орфей”, “Мила” и блокове №174, №177, №189, в град Златоград”, с акроним ZlatownEECO2-1, на стойност 917881,44 лева;
2. “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради – “Анжерови”, “Дарина”, “Йосиф Кехайов”, “Бочукови-Златоград”, “Аристе”, “Пролет” и блокове №178, “Белия дом”, в град Златоград”, с акроним ZlatownEECO2-2, на стойност 1 098045,31 лева;
3. “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради – “Саралийски”, “Пехливанови”, “Хаджиеви”, “Зюмбюл”, “Сватеви” и блокове №190, №195 А, в град Златоград”, с акроним ZlatownEECO2-3, на стойност 791136,11 лева;
4. “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради – “Ахрида 22”, “Тракия”, “Къща Виктория”, “Велико Търново”, “Раз Цвет”, “Фамилна къща Чаушеви”, “Синчец”, “Братя Хъмчеви”, “Гогаджови”, “Фамилия Касабови” и “Текстилски блок”, в град Златоград”, с акроним ZlatownEECO2-4, на стойност 875445,16 лева.

С реализиране на новите проекти, в град Златоград ще се санират и обновят нови 32 сгради. В периода 2016-2018 година на територията на града са вложени инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в 7 големи блока, с финансовата подкрепа на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, в 9 по-малки блока и 4 сгради на държавната администрация, реализирани с подкрепата на ОП „Регионално развитие” 2014-2020, която се финансира от Европейския съюз и националния бюджет на Република България.
Проектите, с насоченост повишаване на енергийната ефективност в сгради, допринасят както за подобряване на комфорта в сградите и удължаване на жизнения им цикъл, така също и за подобряване на чистотата на въздуха и околната среда, предвид намаляването на отделяните фини прахови частици и въглероден диоксид.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето