Ясни са смолянските победители в конкурса „Пожарникар на годината-2018“

16 Jan, 2019

На 14.01.2019 г. комисия, определена със заповед на директора на РДПБЗН Смолян проведе първия етап от конкурсната процедура за националния конкурс „Пожарникар на годината-2018“ година.Разгледани бяха предложенията, оценките и информациите за работата на служителите от съответните  структурите на РДПБЗН Смолян. Комисията класира служителите от област Смолян, както следва:

  1. Пожарникар на годината от направление „Пожарогасителна и спасителна дейност“:

– под раздел за държавни служители със средно образование – младши експерт Боян Сашев Симеонов – командир на екип в РС ПБЗН Смолян.

  1. Пожарникар на годината от направление „Контролна дейност“, осъществяващи държавен противопожарен контрол или превантивен контрол:

– под раздел за държавни служители с висше образование – инспектор Красимир Карамфилов Йосифов – инспектор ДПК в РС ПБЗН Златоград

– под раздел за държавни служители със средно образование – младши инспектор Невен Фиданов Милушев – мл. инспектор по ДПК в РС ПБЗН Доспат

Със заповед на директора на РДПБЗН комисар Симеон Църволанов отличените служители са наградени с „Писмена похвала“.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура