45 пожара в Смолянско само за ноември

06 Dec, 2018

През месец ноември 2018 година на територията на област Смолян са регистрирани общо 67 броя произшествия, от които 45 пожара, 20 случая, при които е оказвана техническа помощ, 2 бр. аварийно-спасителни дейности и един лъжлив сигнал за произшествие.12 от възникналите пожари са с материални щети, като са около 400 кв. м. покривна конструкция, опушени 275 кв. м. стени, повредени мебели, бяла, черна техника на 4 домакинства.Най-често причина за пожарите е непочистен комин и късо съединение.Произшествията,  възникнали по Районни служби за ПБЗН са разпределени, както следва: РС Смолян – 29 бр.; РС Девин – 10 бр.;  РС Мадан  – 8 бр.; РС Златоград  – 7 бр., РС Чепеларе – 2бр.; РС Рудозем – 1 бр., РС Доспат – 5 бр, РС Баните -1бр., РС Пампорово-1бр.

Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” Смолян призовава гражданите да спазват правилата за пожарна безопасност. По време на отоплителния есенно-зимен сезон, с цел недопускане на пожари, напомняме някои основни правила:

– Печките на твърдо гориво се поставят върху негорима подложка, която е по-голяма от нея 30 см отпред и по 20 см отстрани на уреда;

–  Разстоянието от горими предмети следва да бъде не по-малко от 80 см. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали;

– Печките никога не трябва да се запалват с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.).

–  Не изхвърляйте неизстинала сгурия и жарава там, където има горими материали!

– Комините редовно да се почистват от нагар, налепи и сажди. Почистването да се извършва само с механични средства.

– Никога не оставяйте включени електрически уреди без наблюдение!

– При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че използваните уреди са изключени и обезопасени.

– Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и други горими материали.

РДПБЗН Смолян препоръчва за отопление да се използват само стандартни и изправни отоплителни уреди, а при експлоатация същите да не се оставят без наблюдение.

 При забелязване признаци на пожар или други опасности, които застрашават живота на хората, незабавно сигнализирайте на телефон 112 !

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето