Община Мадан осигури работа на 43 лица с увреждания

05 Dec, 2018

43 безработни лица с увреждания започнаха работа в община Мадан. Те ще бъдат ангажирани за период от 24 месеца, като за труда си ще получават минималната работна заплата за страната.

Новоназначените са разпределени в различни дейности и структури към Общинска администрация – Мадан.
Одобрената заявка, която подаде общината, при кандидатстване за работните места бе за хора с 50 и над 50 процента трайно намалена трудоспособност на възраст над 29 години по новия компонент II на проект „Обучения и заетост”.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР).

Целта на изпълнението на компонент II по проекта е да се даде допълнителна възможност за устойчива заетост на една от най-уязвимите групи на пазара на труда, като по този начин се предотврати изпадането й в продължителна безработица, загубата на трудови умения и социалната изолация.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето