Четири са офертите за строителството на ГКПП Рудозем-Ксанти

11 Sep, 2018

Днес, 11.09.2018 година, в Областна администрация Смолян Комисията, в състав: заместник-областния управител Адриан Петров – председател и членове – инж. Костадин Капитанов, инж.Венелин Върбанов, юристите Калоян Богев и Любомир Равелов, отвори постъпилите оферти за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Строителство на обект: Граничен контролно-пропусквателен пункт „Рудозем-Ксанти” и подходен път”.

Оферти за участие са постъпили от четири фирми, според реда на постъпване те са:

  1. Оферта от Обединение Партньори – Ксанти ДЗЗД;
  2. Оферта от „Галчев – Инжинеринг ЕООД” АД;
  3. Оферта от „ИСА 2000” ЕООД;
  4. Оферта от „ДЗЗД АПП Рудозем-Ксанти 2018”.

В шестдесет дневен срок Комисията ще разгледа офертите в реда на тяхното постъпване и ще вземе решение.

 

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето