Обучават училищни директори в Доспат

14 May, 2018

Планиране, организация, управление и контрол на образователния процес в училищата, това е темата на обучението, което се провежда днес в залата на НЧ”Иван Вазов” – гр. Доспат. Лектор на обучението е Радка Желева, лицензиран обучител към МОН и дългогодишен експерт към РУО Смолян. В обучението участват всички детски градини на територията на Община Доспат.

“Убеден съм, че ще останете доволни от настоящото обучение, защото несъмнено ще повиши компетенциите ви”, каза инж. Веселин Калфов, секретар на Община Доспат по време на откриването на семинара.

“За мен е радващо, че ще имате възможност да дискутирате новите моменти в защитата на личните данни, които влизат в сила от 25 май този месец” каза още Калфов. Събитието уважи и главния експерт по образование култура и социални дейности към Общината инж. Светлин Красенов.

Обучението включва:
1) Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:
Документи за дейността на детската градина – изисквания към попълването, воденето, издаването и съхранението им през учебната година. Лично образователно дело на детето.

2) Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти: Професионално портфолио на педагогическите специалисти.

3) Нови изисквания за защита на личните данни (GDPR), съгласно европейския регламент № 2016/679

 

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето