Предупреждават собствениците на язовири в Смолянско за обилно снеготопене

28 Feb, 2018

Предвид, очакваното рязко повишаване на температурите и обилното снеготопене в края на тази и следващата седмици, областният управител на Смолян направи указания към кметовете да предприемат превантивни мерки, съобразно обстановката, и да окажат необходимия контрол с цел недопускане на ситуации, които застрашават живота и здравето на населението и нарушават  инфраструктурата на територията на общината.

      Oбластният управител на Смолян Недялко Славов даде указания и към собствениците и ползвателите на язовири на територията на областта да регулират и поддържат водните нива в язовирите до степен, гарантираща безопасна експлоатация и недопускане на аварийни ситуации и създаване на риск от наводнения. Да спазват стриктно предписанията на контролните органи. Да осигурят проектните проводимости на преливниците и да не се допуска запушването им от свличане на земни маси и плаващи предмети.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура