Над 100 пациенти са преминали за психологично консултиране през Центъра за майчино и детско здраве през 2017 година

28 Feb, 2018

Над 100 пациенти са преминали за психологично консултиране  през Здравно-консултативният център за майчино и детско здраве към МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“, в рамките на  миналата година, съобщи координаторът Даниела Топова.  В звеното се осигурява комплексно обслужване на родилки и бременни жени с патология на бременността, на деца с увреждания или с хронични заболявания и членове на техните семейства, по време на престоя им болницата или при амбулаторно проследяване.

За 2017 година са осъществени над 440 медицински консултации на бременни жени и родилки. Броят на медицински консултации на деца са над 50. Психологическите консултации на деца са над 60 и също толкова са психологическите консултации на бременни с патология и родилки.

„Една част от децата , бременните и родилките са на болнично лечение в МБАЛ „д-р Братан Шукеров“.  Други се насочват от личните лекари, а  една малка част са насочени или от Спешно отделение, или от техни познати, които са ползвали услугите на центъра“, добави Даниела Топова.

Здравно-консултативния център бе разкрит през есента на 2015 г. , във връзка с изпълнението на „Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014–2020 г.” и сключен договор с Министерството на здравеопазването. Основната цел е предоставянето на здравно-информационни, консултативни, координиращи и насочващи услуги, психологична подкрепа и специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти.  Предоставянето на услугите, които са  напълно безплатни за пациентите от целевата група, се осъществява от координатор, който организира дейностите, психолог и социален работник.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура