Общинският съвет отложи приемането на бюджетната прогноза за периода 2019 – 2021

27 Feb, 2018

Общинският съвет в Смолян отложи по време на днешната си сесия приемането на средносрочна бюджетна прогноза на Община Смолян за периода 2019 – 2021 г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност за следващо заседание. Докладната записка по темата предизвика едночасови дебати и нападки в Сесийната зала.
Общинският съветник Кирил Хаджихристев заяви, че предоставеният докладът не съдържа подробности, а приложенията към него са били представени по-малко от 24 часа преди заседанието на постоянните комисии и е нямало възможност да се запознае с многобройните цифри и данни в таблиците. Съветникът Филип Топов попита дали предложенията за прогнозата са напарени съобразно с указанията на министъра на финансите и посочи, че според него не са съобразени с тези указания. Той направи предложение докладната записка да бъде отложена да преработване и разглеждане на следващо заседание на Общински съвет – Смолян. Съветникът Стефан Сабрутев пък заяви, че от дребния шрифт на предоставените таблици с прогнози, трудно се разчита написаното и отправи питане към зам.-кмета на община Смолян Венера Аръчкова колко са задълженията на община Смолян към 01.01.2018 г. В отговор на поставените питания, Венера Аръчкова заяви, че указанията на Министерството на финансите важат за всички първостепенни разпоредители и при изготвяне на прогнозата са се съобразили с тях и са спазили закона. Тя подчерта, че досега община Смолян е нямала неприети отчети или формуляри от МФ.

„Относно спазване на законодателството и Закона за публичните финанси, община Смолян е спазила всички изисквания и е ясно на всички граждани, че вече не е във финансов план за оздравяване. В справката и в отчетните данни е отчетен дългът на общината и той се следи от МФ. В окончателния отчет за 2017 г ще дам подробна справка с видовете задължения на общината Смолян към контрагенти, банки и други“, посочи Аръкчова. Тя уточни, че отчетната 2017 г. не е приключила и не може да даде точни и ясни цифри за стойността на дълга, информира ,,Фокус”.

Въпреки получените отговори на всички питания от страна на общинските съветници, докладната записка бе отложена за разглеждане на следващо заседание с 13 „за“, 11 „против“ и без „въздържали се“.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура