Община Смолян обяви бедствено положение/обновена/

02 Dec, 2017

Община Смолян обяви бедствено положение, вследствие на проливните дъждове на територията на общината и пълноводието на реките Черна и Бяла и прелелите дерета. За овладяване на бедствието, Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, назначен със кметска заповед, преминава на непрекъснат режим на работа. Информацията за хода на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи ще се докладват през половин час. Инж.Мариана Цекова – зам.кмет на общинска администрация трябва да създаде необходимите условия за ефективна работа на екипите на единната спасителна система и снабдяването на населението с продукти от първа необходимост.Всички фирми разполагащи с подходящата техника ще се включат в отпушването на деретата и участъци от реката от паднали дървета и дървен материал затрудняващ оттока на реките.Кметове и кметски наместници ще следят за нивото на реките през техните територии и при необходимост да организират настаняването на бедстващото население в училищата и читалищата.Забранява се движението и пребиваването на МПС на определени критични участъци. При отказ от доброволно напускане на опасни за живота на гражданите сгради, е необходимо да се извърши принудително извеждане на същите.Начало на въвеждането на бедственото положение 19.00 ч. на 02.12.2017 г.Срок на действие на бедственото положение до овладяване на бедственото положение.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура