Среща с жителите на с.Кундево по повод проблемите свързани с водоснабдяването

24 Aug, 2017

По инициатива на Кмета на община Неделино Боян Кехайов в с.Кундево се проведе среща с жителите на населеното място, на която присъстваха  Андриян Петров -Заместник областен управител на област Смолян, инж.Костадин Тотев – зам.-управител на Вик – Смолян, инж.Саша Крайчева – ПТО-ВиК- гр.Смолян и Георги Бабачев – Ръководител експлоатационен район – Неделино.Срещата беше по повод проблемите свързани с водоснабдяването на с.Кундево и липсата на питейна вода.По време на срещата стана ясно, че в с.Кундево е изградена водопроводната мрежа частично, а останалата е в лошо състояние, като жителите на с.Кундево нямат монтирани водомери и изразходваното количество вода от домакинствата към момента не се отчита.Кметът на община Неделино обясни, че е запознат с проблема и търси начин за неговото решение.Тъй като община Неделино няма право на операторска дейност за ВиК услуги и поради факта, че е член на ВиК асоциацията – гр.Смолян, обясни на присъстващите, че е необходимо от тяхна страна да направят постъпки за включване на абонатите към новоизградената система чрез монтиране на водомери, които ще бъдат предоставени от ВиК оператора.Инж.Тотев допълни, че ВиК има готовност при включване на абонатите по новоизградения водопровод, да приеме съоръженията към ВиК асоциацията и да започне профилактика и поддържане на същото.За останалата част от населеното място без новоизграден водопровод, обясни на хората, че е необходимо да подадат заявления за присъединяване към ВиК мрежата и след тяхното постъпване да започне фактически подмяната на стария водопровод.По този начин в кратки срокове проблема с водоподаването и водопреностната мрежа в с.Кундево ще бъде решен.
Зам.областният управител Петров благодари за отправената покана, изрази увереност и готовност, че Областна администрация-гр.Смолян винаги е готова да спомага за решаване на проблемите във всички населени места и виждайки едно добро взаимодействие между две институции в лицето на община Неделино и ВиК –гр.Смолян, ще съдейства в максимална степен за решаване на проблемите.
Кметът на община Неделино Боян Кехайов и Георги Бабачев – Ръководител експлоатационен район – Неделино поеха ангажимент да съдействат на жителите на с.Кундево за по-бързо оформяне на документите за присъединяване към водопроводната мрежа на ВиК, като кметът допълни, че до края на годината част от пътя до с.Кундево ще бъде напълно реконструиран.
Жителите на с.Кундево благодариха за организираната среща и изразиха огромно задоволство, че след няколко годишно чакане най-накрая част от проблемите ще бъдат решени.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура