НАП: Бъдещите студенти и младежи, които все още не са започнали работа сами внасят здравните си вноски

25 Jul, 2017

Бъдещите студенти и младежи, които все още не са започнали работа трябва сами да плащат здравните си осигуровки след завършване на средното образование.Лицето, което не плати осигуровките за здраве в рамките на 3 месеца, за период от 36 месеца, губи пациентските си права. За да не начислят допълнително наказателна лихва и младежите да не загубят здравноосигурителните си права, те следва да внесат първа здравна вноска за м. юли в размер на 18.40 лв. до 25 август 2017 г. Важно условие е подаването на декларация образец 7 от лицата, които се осигуряват здравно за своя сметка. Тя се подава в офиса на агенцията в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски чрез електронната услуга на НАП на www.nap.bg. Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура