Владимир Уручев стана посланик на кампания за развитие на обучението по предприемачество в Европа

05 May, 2017

Владимир Уручев бе гост-лектор на кръгла маса в Европейския парламент, посветена на обучението по предприемачество в Европа. Домакините на инициативата от Джуниър Ачийвмънт Европа споделиха напредъка по ръководения от тях международен проект по програма COSME за създаване на паневропейска платформа по предприемачество в съответствие с приоритетите на  Плана за действие “Предприемачество 2020”. Ключова инициатива в него е кампанията „Switch on Europe“, чиято цел е да  фокусира вниманието на европейските граждани, институции и вземащите решения на национално и европейско ниво, върху значимостта от развитието на предприемачески умения на младите хора.Каролин Дженър, изпълнителен директор на JAEurope, представи данните на европейско ниво за съществуващото обучение по предприемачество в Европа. Тя отбеляза, че от 38 образователни системи, участващи в програма Еразъм +, едва 11 държави прилагат стратегии за обучение по предприемачество. Съгласно изследване на Евробарометър от 2012 г. едва 1 от всеки 4 ученици е участвал в дейност, свързана с предприемачество, а 75 % от учителите споделят, че не получават признание за прилагане на иновативни практики в обучението.Тя благодари за ползотворното сътрудничество с Европейския парламент в лицето на евродепутатите, подкрепящи кампанията „Switch on Europe“и приветства Владимир Уручев като нов посланик. Като символичен жест и за да отбележат официалния старт на кампанията, домакините активираха интерактивна карта на Европа с  включени “светлини”, в символ на  признание към лицата, ангажирани с обучението по предприемачество в Европа.Владимир Уручев запозна гостите с двата съвместни проекта по които работи с Джуниър Ачийвмънт България, Министерство на земеделието и храните и Националната служба за съвети в земеделието: „Предприемачи на бъдещето“ (за учениците от среден курс на обучение в 5 областни града – Враца, Видин, Монтана, Перник и Смолян) и „Агропредприемачи на бъдещето“ (за студентите с аграрна насоченост от АУ Пловдив и Лесотехнически университет София).Каролин Дженър поздрави Владимир Уручев за приноса му  в развитието на предприемаческата култура сред българските ученици и студенти, особено по темите, свързани с новите предизвикателства пред  човечеството. Клаудия Фуско, началник отдел в Генерална дирекция „Околна среда“ към ЕК, също приветства инициативите на Владимир Уручев и Джуниър Ачийвмънт България за развитие на зелено предприемачество и устойчиви бизнес модели, вкл. в сферата на кръговата икономика и професиите на бъдещето.В заключение, Владимир Уручев сподели с убеждение, че „Switch on Europe“е проект за оползотворяване на енергията на младите хора, които са нашият най-голям европейски ресурс.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура