Чепеларе с най-много одобрени проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Гърция 2014 – 2020

24 Mar, 2017

Община Чепеларе е водещ партньор в проект „Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция“ по Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“ на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Гърция 2014 – 2020. Общо са одобрени 49 проекта, в които участват 223 партньора общо за двете приоритетни ос от българска и гръцка страна. Благодарение на този проект Чепеларе ще се възползва от възможността за сериозен тласък на туризма.От гръцка страна партньор по проекта е община Просочани, която предвижда изграждане на Музей на карста. Това никак не е случайно, защото в Община Просочани се намира пещерата на р.Ангитис, първите 500 м. от която са достъпни за посетители.По проекта INTEGRA TOUR (Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция), в Чепеларе ще бъде направена реконструкция и модернизация на Музея на родопския карст. Най-впечатляващата промяна ще е нова декорация, имитираща карстова пещера, чрез която ще бъде пресъздадени нагледно пещерите в  Родопите.Реконструкцията на музея не е единствената инициатива. Предвижда се цялостно благоустрояване на пространството около Паметника на загиналите във войните чепеларци, като ще бъде направен пътеводител за посетителите, ще има информационни табели  по протежението на алеята със стъпала, чрез които туристите ще научават интересни факти, като таблата ще могат да се ползват и от незрящи. Предвиден е своеобразен амфитеатър на открито Ще има и модул „Релакс“, в който ще е разположен детски кът с макети за оръдия, чрез които нагледно децата ще могат да се запознаят с историята.Предвидено е и разработване на спектакъл „Звук и светлина” – кратък филм за историята на Чепеларе – „Паметта на Чепеларе“, както и създаване на съвместно софтуерно приложение за смартфони и таблети, което ще може да бъде изтеглено безплатно и ще бъде достъпно на три езика: български, гръцки и английски; на уеб платформа, която ще позволи на любители и професионални палеонтолози да си сътрудничат в изучаването на  науката на практика; на  туристически сайт, който ще представя проекта и туристическия потенциал на двете партниращи си области.Ще бъде разработен и продукт „Дигитален каталог със забележителностите на Чепеларе и Просочани”, съдържащ информация за туристически обекти.В рамките на проекта от страна на Чепеларе и от гръцка страна т.е. от Просочани ще бъде проведено  съвместно проучване на туристическия пазар. По проекта ще бъде създадено общинско предприятие „Туристически бранд – Чепеларе“, което е част от дейностите по проекта и ще спомага реализацията на останалите дейности.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура