Водите на езерото към хвостохранилище „Ерма река“ се избистрят

13 Mar, 2017

Утаечното езеро към хвостохранилището „Ерма река“, както и водите на р. Голяма се избистрят. Това показа днес проверката на РИОСВ – Смолян. Количествата на постъпващите дъждовни води значително са намалели. Състоянието на хвостохранилището е под постоянен контрол, всеки ден се извършва и пробонабиране за неразтворени вещества.Първите резултати от анализа на водни проби на изхода на хвостохранилището „Ерма река“, където е заустването на отпадъчните води в р. Голяма, не показват превишения по показателите желязо – общо,  неразтворени вещества, ХПК  и шествалентен хром. (Fe- общо-1,033 mg/l при норма 3,5 mg/l, НВ – 21 mg/l при норма 50 mg/l , ХПК – 68 mg/l при норма 150 mg/l,Cr6+). Резултатите за тежки метали ще са ясни до няколко дни.При аварийната ситуация от 8 февруари, възникнала поради замръзване на езерото към хвостохранилището, над нормите бяха само два показателя – 2 пъти над нормата  за неразтворени вещества и желязо – 1,13 над нормата.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура