Енергиен форум по европейски проект се проведе в Смолян

28 Feb, 2017

В зала 247 на Община Смолян се проведе второто заключително национално събитие по проект „Подкрепа на местните власти в разработването и интегрирането на планове за действие за устойчива енергия със системи за управление на енергията в съответствие с ISO 50001“ с акроним „50000 and 1 SEAPs“. Проектът се изпълнява от асоциации на общини и консултантски енергийни компании от Италия, България, Гърция, Полша, Латвия, Румъния, Испания, Франция и Германия и е съфинансиран по програма „Интелигентна енергия Европа“ на Европейския съюз.Форумът бе организиран от българските партньори по проекта – Асоциация на родопски общини (АРО) и Европейски център за качество ООД – гр. София.Участниците в събитието бяха запознати с проекта 50000and1SEAPs и постигнатите резултати от неговото изпълнение. Представена бе и Система за управление на енергията съгласно ISO 50001:2011 –  международен стандарт, който има за цел да доведе до намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и до намаляване на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията.Акцент в програмата на събитието беше поставен и върху основните моменти при разработването на планове за действие за устойчива енергия и климат, съгласно изискванията на новия „Конвент на кметовете“, както и ролята на зелените поръчки при изпълнение на общинските енергийни планове. Споделени бяха и добри практики в областта на отоплението и охлаждането от възобновяеми източници в Гърция, Италия, Испания, Австрия и Латвия.Форумът завърши с връчване на сертификат на Община Брацигово за Система за управление на енергията съгласно ISO 50001:2011. Сертификатът бе даден лично на кмета Петко Петков от инж. Стоян Йотов – управител на ТЮФ НОРД България ЕООД. Такъв сертификат ще получат и общините Златоград, Неделино, Рудозем и Чепеларе.

 

******

В рамките на проект 50000and1SEAPs община Брацигово, Златоград и Рудозем се присъединиха към европейската инициатива „Конвент на кметовете“, ангажирайки се да намалят емисиите на въглероден диоксид CO2 на територията на съответната община с най-малко 20% до 2020 год.Всички пет общини, участващи в проекта – Брацигово, Неделино, Златоград, Чепеларе и Рудозем, имат разработени общински планове за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) до 2020 г. със съдействието на Европейски център за качество и Асоциацията на родопски общини. Тези стратегически документи са в съответствие с изискванията на „Конвента на кметовете“. Във всички пет общини бяха внедрени и системи за управление на енергията съгласно изискванията на ISO 50001:2011.  Във връзка с прилагането на интегрирания подход „ПДУЕ + Система за управление на енергия (СУЕ)“, като част от проект 50000and1SEAPs, през 2016 г. се проведоха енергийни форуми в петте родопски общини с участието на всички заинтересовани страни от местните администрации, бизнеса и обществеността. Партньорите и представителите на общините участваха също в организираните местни обучения в общините Баните, Брацигово и Чепеларе, както и в централизирани и открити обучителни сесии, които се осъществиха в Падуа (Италия), Барселона (Испания), Лион (Франция) и Брюксел (Бeлгия). Семинарите бяха насочени към представяне на основните стъпки при разработването на ПДУЕ и ключовите моменти при внедряване на системата за енергиен мениджмънт в местните администрации. Споделени бяха опита и добрите практики при разработването и прилагането на плановете и внедряването на СУЕ в България и другите европейски страни, включени в проекта.За популяризиране на целите, дейностите и постигнатите резултати в рамките на проект 50000and1SEAPs Асоциацията на родопските общини съвместно с  Европейски център за качество организираха две заключителни национални събития в Община Кърджали /23.02.2017г./ и Община Смолян /27.02.2017г./ с участието на кметове, общински експерти и представители на областни администрации. Участие взе и Спирос Арсениу от регион Източна Македония и Тракия (Гърция).

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура