Ермореченската обогатителна фабрика възстановява работа поетапно

10 Feb, 2017

Работата на Ермореченската обогатителна фабрика може да бъде възстановена, при спазване на стриктни мерки за пречистване на отпадъчните води от дейността й. РИОСВ-Смолян ще следи качеството на заустваните отпадъчни води, като при отклонения ще се предприемат админстративно-наказателни мерки. Възстановяването на дейността ще стане поетапно. Решението е взето на база променените обстоятелства, констатирани при проверки вчера и днес, а именно – частични разледявания, позволяващи водата да навлиза в пречиствателното съоръжение,  намаляло общо количество на оттичащите се води от снеготопене и дъжд и резултатите от взети водни проби. В инспекцията е представено и становище на надзорният екип на обекта, съгласно което хвостохранилището, макар и замръзнало изпълнява пречиствателните си функции. Операторът е задължен да следи експлоатацията на хвостохранилището, както и да извършва ежедневен мониторинг на отпадъчните води.При невъзможност за утаяване на водите и тяхното пречистване, дейността на фабриката ще бъде преустановена до отстраняване на проблема.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура