Приеха Бюджет 2017 на Община Златоград

27 Jan, 2017

Общинският съвет в Златоград прие предложения от кмета на общината бюджет за 2017 г.Бюджет 2017 година максимално се доближава до нуждите и потребностите на гражданите от общината и e съобразен с финансовите й възможности. При запазване нивото на данъчната тежест и реализиране на мерки за по-добра събираемост на местните данъци, в него са разчетени дейности, свързани основно с благоустрояване на уличната мрежа, подобряване на материалната база на местната болница, реализация на проекти по ОП „Региони в растеж“, запазване и повишаване качеството на предоставяните публични услуги.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура