Институциите са в готовност за зимата, кметове искат допълнително финансиране

31 Oct, 2016

3На работно заседание в Областна администрация Смолян се обсъдиха въпросите,  свързани с подготовката за работа при зимни условия за предстоящия зимен сезон 2016 г. – 2017 г., с цел предприемане на превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението.Кметовете, представителите на общини и институции в региона информираха Областната управа за създадената организация по планирането на защитата при бедствия и готовността на щабовете на общинско ниво за действия при усложнена зимна обстановка.Общините в област Смолян имат сключени договори с изпълнители, които са декларирали своята готовност за изпълнение на договорените задължения за зимно поддържане на пътищата от републиканската и общинската пътни мрежи.Заместник-областният управител Андриян Петров, който водеше заседанието, засегна темата, свързана с готовността за извличане на закъсали тежки товарни автомобили и автобуси. Той насочи вниманието към превантивните действия, като не се допуска фирми превозвачи да предизвикват задръствания поради несъобразено с пътната обстановка оборудване на превозните средства.

4Във връзка с осигуреното финансиране на мероприятията по подготовката за зимата, както и заделените финансови средства за допълнителни разходи при аварийно-възстановителни работи,  общините изразиха благодарност за преведените по сметките им средства от държавния бюджет. Някои от общините поискаха за допълнително финансиране, поради по-тежката зимна обстановка в региона. Във връзка с това заместник-кмета на община Смолян инж.Мариана Цекова и кмета на община Чепеларе Славка Чакърова потърсиха съдействие от страна на Областния управител. Като аргумент те посочиха, че общинският бюджет не им позволява да дофинансират дейностите, свързани с поддържането на общинските пътни мрежи в зимни условия.Териториалните структури на министерствата и ведомствата декларираха пълна готовност за работа при усложнена зимна обстановка. Има пълна координация на действията между териториалните органи на Агенция „Пътна инфраструктура, МВР и ИА Автомобилна администрация” за ограничаване и спиране на автомобилния трафик в отделни участъци от пътната инфраструктура при усложняване на зимната обстановка. Заместник-областният управител Андриян Петров насочи вниманието на институциите към превантивни мерки относно потенциални опасности, които могат да възникнат при неблагоприятни зимни условия. Той посъветва институциите да предвидят всеки възможен риск, за да се предотврати всяка потенциална заплаха за населението, като декларира от свое име и от името на областния управител пълно съдействие, но и пълна безкомпромисност към всяка проява на невежество и безотговорност.В заключение, Петров благодари на всички участници в заседанието, на представителите на общини, институции и ведомства за положения труд, свързан с подготовката за предстоящия зимен сезон, като изказа увереност, че и занапред ще си сътрудничат добре, както е било и досега.

Подобни

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Новини от региона

туризъм

спорт

култура