Ново ръководство на Обединението на жените-социалистки в Смолян

21 Sep, 2016

1Областната структура на Обединението на жените в Смолян, на свое заседание на 21.09.2016г., избра своето ръководство. За областен координатор на жените е избрана  Сийка Иванова. Иванова работи дъги години в социалната сфера. Тя е успешен пример за жена –ръководител в социалния сектор. Социалната кауза е  призвание за нея и в рамките на обединението на жените в област Смолян, новият областен ръководител, ще продължи да работи активно. Тя има амбиция за обединяване на усилията на жените за реализиране  на социални инициативи и проекти  в обществена полза, чрез които да се търсят възможности за решения на проблемите на най-уязвимите групи в обществото.

В ръководство са избрани за зам.-председател – Радост Петрова – председател на структурата на жените-социалисти в Чепеларе и за секретар –  Дарина Емилова, председател на жените-социалистки в Доспат.Народният представител Дора Янкова, в качеството й и на зам.председател на Обединението на жените–социалистки в България поздрави новото ръководство на областната структура и се ангажира да оказва подкрепа за реализиране на социалните каузи на жените в област Смолян, както и законодателна инициатива по конкретни предложения в хуманитарната сфера.Обединението на жените-социалистки в България е с над 7000 члена, организирани в 232 клуба.Основните каузи, които членовете на обединението защитава са свързани със закрилата на децата, със социалната защита на работещите жени и на майките, неравностойното заплащане на труда, насилието над жени и деца и търговията с човешки живот.Основната цел, която си поставят  жените-социалистки е отстояване равнопоставеността на половете в БСП и обществото, и активизиране на жените в партийните среди. Дейността на Обединението на жените – социалистки e насочено към  промяна на отношението на обществото и политическите ръководства относно представителството на жените в политическата, държавната и местните власти.

Пресцентър БСП – Смолян

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура