В Чепеларе стартира изпълнението на проект “Община Чепеларе – иновативни социални услуги за независим живот

07 Sep, 2016

33Община Чепеларе стартира изпълнението на проект “Община Чепеларе – иновативни социални услуги за независим живот “Община Чепеларе – иновативни социални услуги за независим живот” по процедура „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.Общата стойност на проекта възлиза на 499 055,00 лв., от които 424 196,75 лв. финансиране от Европейския социален фонд и 74 858,25 лв. национално съфинансиране.Период на изпълнение – 01.06.2016 г. – 28.02.2018г.Цел на проекта – да подкрепи и надгради дейността на съществуващия Център за услуги в домашна среда, чрез предоставяне на интегрирани междусекторни услуги за социално включване на хора с увреждания и възрастни над 65 години с невъзможност за самообслужване.Услугите се ползват за период от 18 месеца, включват лична грижа, помощ в домакинството, подпомагане за социално включване, здравна и социално-психологическа помощ и подкрепа на потребителите, консултиране на семействата им. В Центъра се осигуряват условия за подпомагане двигателната активност и рехабилитация, занимателна трудотерапия и арттерапия с потребителите.Услугите се предоставят от персонала на Центъра, включващ 46 лични асистенти, социални асистенти и домашни помощника и 6 здравни и социални специалисти.

Подобни

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Новини от региона

туризъм

спорт

култура