Община Чепеларе с одобрен проект по “Красива България”

29 Aug, 2016
66През месец юли Програма “Красива България” обяви нова кампания за финансиране на проекти по две мерки:
 
– Мярка МО1-01 “Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” – Мярката е насочена към създаване или поддържане на достъпна архитектурна среда на обществените сгради,отчитайки специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания.
 
– Мярка МО2-02 “Занимални за деца на родители, работещи в администрация” – Мярката е насочена към създаване на занимални за деца на родители, работещи в държавна/местнаадминистрация.Общината кандидатства с два проекта: по Мярка МОI-0l с проект “Осигуряване на достъп до “Музей на Родопския карет” на хора с намалена подвижност, чрез поставяне на стълбищна платформа за инвалидни колички” и по мярка МО2-02 с проект “Създаване на занималня за деца на родители, работещи в администрация град Чепеларе”.
Одобреният проект за създаване на занималня за деца на родители, работещи в администрация град Чепеларе е с общ бюджет 66 5З3 лева с ДДС, в т.ч. 58 549 лева финансиране от МТСП и 7984 лева съфинансиране от общината.Включените за изпълнение дейности са: подмяна на вътрешни и външни врати, цялостенремонт на помещението, където ще се помещава бъдещата занималня, изграждане насанитарни възли, оборудване и обзавеждане на занималнята.Изискване на Проект “Красива България” е персоналът за занималните да бъде нает за една година от регистрирани в ДБТ безработни лица по програма “Обучение и заетост на продължително безработни лица” на Националния план за действие по заетостта.
Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура