Община Златоград с още един одобрен проект по ОПРР

25 Aug, 2016

22Одобрен е още един проект на Община Златоград по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, насочен към подобряване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Златоград. Одобрената безвъзмездна финансова помощ за проект “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради, блокове №193, №199 и “Златолист”, в град Златоград” е на 100% и възлиза на 879 768,78 лева.
Проектното предложение е насочено към повишаване на енергийната ефективност и удължаване на жизнения цикъл на многофамилни жилищни сгради в град Златоград. Това са блокове № 193, №199 и „Златолист”. Понастоящем жилищата в тези сгради са енергийно неефективни, защото голяма част от тях се отопляват на твърдо гориво. Това е предпоставка за увеличаване на замърсяването на въздуха в града. Блоковете са включени за инвестиции с цел подобряване на енергийната ефективност в жилищата, което ще допринесе за подобряване на качеството на въздуха и качеството на живот като цяло в региона. Блоковете са построени през 60-те и 70-те години и от тогава не са обновявани цялостно. Видно от изготвените доклади за енергийна ефективност и конструктивна устойчивост, трите сгради имат нужда от въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност и извършване на мерки за конструктивно укрепване, които да гарантират удължаването на жизнения им цикъл. Към настоящия момент трите сгради са с клас на енергопотребление “F”. Мерките, които са предписани за достигане на енергиен клас „С” на сградите са: топлинно изолиране на външни стени, подмяна на метална и дървена дограма с дограма PVC, със стъклопакет, топлинно изолиране на покриви, подмяна на осветление. До сградите е предвиден и достъп за хора в неравностойно положение.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура