81 лични асистенти, 29 социални асистенти и 17 домашни помощници ще се грижат за 150 хора с увреждания

05 Jul, 2016

9От 1 юни община Смолян започна изпълнението на проект „Подкрепа за независим и достоен живот на хора с увреждания от Община Смолян“ по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансиран от Европейския социален фонд, съобщи пресцентърът. В рамките на проекта специалисти от Звеното за услуги в домашна среда ще предоставят почасови услуги съобразно дейностите на потребителите. Това съобщи на встъпителна пресконференция в администрацията ръководителят на проекта Татяна Костадинова. Вече са назначени  81 лични асистенти, 29 социални асистенти и 17 домашни помощници, които ще предоставят услугите на 150 лица от община Смолян в рамките на 18 месеца. Срокът на продължителността на проекта е 23 месеца, а общата му стойност възлиза на 500 000 лв.  Главната цел на проекта е подобряване качеството на живот на хората с увреждания от Община Смолян и техните семейства чрез осигуряване на основни социални и здравни услуги в общността или в домашна среда, уточни Костадинова. Дейностите за лични помощи са свързани с помощ за хранене и поддържане на лична хигиена, вземане на лекарства, рехабилитация, специализирани услуги, придружаване до детско, учебно, болнично заведение, месторабота и др.Дейностите за социална подкрепа включват  помощ при общуване и поддържане на социални контакти, писане на писма, заявления и подаването им в съответните институции. Комунално-битови дейности – пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения и др. Специфичните цели по проекта са осигуряване възможност за независимост и интеграция на хората с увреждания, да се подкрепят семействата в които има такива лица, като се даде възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайни увреждания и разширяване обема на социалните услуги.Целева група по проекта са хора с увреждания и техните семейства.Очакваните резултати от изпълнението му са функциониращо Звено за услуги в домашна среда. Назначен персонал предоставящ услуги в домашна среда, състоящ се от лични асистенти, домашни помощници, социален работник, медицинска сестра, рехабилитатор и психолог. Подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания и техните семейства.Този проект е поредният,  в който община Смолян предоставя социални услуги, за да е в помощ и с грижа към хората с увреждания и техните семейства , посочи и секретарят на администрацията Момчил Николов.

Подобни

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Новини от региона

туризъм

спорт

култура