Гимназията по туризъм и строителство в Смолян дава втори шанс да се завърнете в образователната система

14 Jun, 2016

4За  първи път през новата 2016/2017 учебна година професионална гимназия по туризъм и строителство – Смолян въвежда задочна форма на обучение по професиите „Строителен техник“ и „Готвач“. Могат да се обучават лица, които не са продължили образованието си след 8. клас. Придобиват диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация. Задочното обучение им дава шанс да развият и усъвършенстват необходимите знания и умения, за да бъдат конкурентни личности на пазара на труда. То е възможност отпадналите от училище по различни причини да получат своето образование, съобщи директорката на гимназията Антоанета Караджова. Тя допълни, че обучението се извършва в две сесии за всяка учебна година и е присъствено само по време на сесиите. Учебните занятия включват обзор на учебното съдържание по съответния учебен предмет и насоки за самостоятелна подготовка, след което се полагат изпити.В задочната форма на обучение се присъжда професионална квалификация и се получава диплома, равностойна с тази в дневната форма на обучение. Завършилите също имат право да кандидатстват във висши учебни заведения. Някои от тях са преминали обичайната възраст за абитуриенти, но са със същите амбиции и мечти да успеят в живота. Безспорно е трудно да се учи и работи, но това е шанс. Той дава нови възможности за запазване на работното място и повишаване на квалификацията. Шанс, който не трябва да се пропуска, категорична е Караджова.За втора поредна година Смолянска професионалнагимназия по туризъм и строителство  отвори врати за всички ученици, родители, граждани и приятели, за да представи специалностите за новата учебна 2016/2017 година. Целта е седмокласници и осмокласници от други училища да се запознаят с възможностите за професионално образование.За тяхното удобство се погрижиха учителите и учениците от гимназията, които бяха подготвили специален кетъринг, включващ майсторски коктейли и невероятни специалитети, приготвени от учениците от 12 клас – професия „Готвач“.Директорът на гимназията разясни какви са настоящите и бъдещите цели на гимназията, а също и задачите за повишаване качеството на учебно-възпитателната работа и постигането на още по-големи успехи на националните и международните състезания.Беше показан снимков материал на възпитаници на гимназията, които имат собствени ресторанти в Испания.Гостите имаха възможността да участват в специално подготвената за тях  програма.

5Наблюдаваха интересна презентация с различен снимков материал, в който бяха включени най-важните и значими събития в училищния живот, представени бяха професиите и специалностите за 2016/2017 учебна година, както и част от успехите на възпитаниците. Ученици от IX, XI и XIIклас представиха пред бъдещите възпитаници „дългия списък“ с причините, поради които са избрали гимназията и сегашните си впечатления от учебния процес. Те подчертаха, че всички резултати, които постигат учениците в своята учебна дейност, се дължат на екипната работа на високо квалифицираните  преподаватели , с които училището разполага.На отделни щандове с практически демонстрации и презентации бяха представени специалностите “Строителство и архитектура” за завършилите седми клас и “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения” и “Производство на кулинарни изделия и напитки” за завършилите осми клас. Истински фурор и бурни аплодисменти предизвикаха демонстрациите на декантиране, сервиране и барманство, а накрая всички опитаха от приготвените с майсторство от възпитаниците на училището вкусотии и безалкохолни коктейли.Бъдещите гимназисти и техните родители имаха възможността да разгледат училищната база, да се запознаят с преподавателите по основните учебни предмети, с големите постижения и успехи на учениците от СПГТС през изминалата учебна година. Всички си тръгнаха удовлетворени от посещението си, а този Ден им поднесе една незабравима емоция.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура