В област Смолян ще бъдат наети 184 безработни лица над 29 години

08 Jun, 2016

Picture 002На заседание на Областната комисия по заетостта-Смолян се обсъдиха оценките на подадени заявки от работодатели по Схема „Обучения и заетост”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Заседанието води областният управител Недялко Славов, участваха заместник-областните управители Андриян Петров и Тодор Бозуков, Мария Георгиева – директор на РСЗ-гр.Пловдив, Елица Чавдарова – експерт от Областна администрация Смолян, директори на дирекциите „Бюро по труда” от региона, представители и ръководители на държавни институции, представители на синдикатите, общините и други.

Областният управител откри заседанието и приветства всички членове на Комисията и гостите, като подчерта, че безработицата в региона през последната година е намаляла с близо 3%, като принос за това имат и сериозните инфраструктурни обекти, които се реализират на територията на област Смолян.

Мария Георгиева също приветства присъстващите: „Радвам се, че днес ще обсъждаме един важен въпрос, който ще позволи да повишим броя на заетите в област Смолян и то точно в реалния сектор, което увеличава възможностите за икономическо развитие.” Тя отбеляза, че в национален план се наблюдава висока заинтересованост към Схема „Обучения и заетост” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, като усвояемостта на средствата по тази програма от предходния период е 97%. Новото в този програмен период е, че за първи път се работи с лица над 29 години, като приоритетни групи са безработните с основно и по-ниско образование, трайно безработните лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда” за 12 и повече месеца, лицата над 54 годишна възраст. За наетите по проекта безработни лица ще се възстановяват средства за трудови възнаграждения за период до 12 месеца, включително и дължимите към тях вноски за сметка на работодателя, съгласно Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, в зависимост от това представител на коя целева група е всеки одобрен гражданин.

Общият брой на подадените заявки от фирми на територията на област Смолян е 474 за 1428 работни места, като са класирани 45 фирми, отговарящи на критериите, за 184 работни места. Общият бюджет на одобрените заявки е 1 182 718.32 лв., което нарежда региона на седмо място в страната по отпуснати средства по програмата, независимо, че е сред най-малките области в България.

Picture 030  Във връзка с подборът на работодателите, областният управител Недялко Славов уточни: „Критериите, които са определени за подбор и оценка на заявките от работодателите, са изключително обективни и позволяват формиране на реална оценка. Максимален брой точки получават работодателите, които осигуряват доплащане над минималния осигурителен доход и осигуряват заетост в приоритетните за област Смолян отрасли. Трудностите възникнаха там, че повечето фирми получиха максимума от точки и се наложи да бъде направен подбора от тях.  Удовлетворен съм, че в общините, където е регистрирана най-висока безработица успяхме да разпределим повече договори за повече работни места.”, след което Славов запозна присъстващите със списъка от 45-те одобрени работодатели, които ще предоставят 184 работни места по програмата, както и списъците с резервите и неодобрените.

След проведено гласуване, Областната комисия по заетостта-Смолян прие единодушно оценката на подалите заявки фирми.

Комисията взе решение да предложи на Управляващия орган за фирмите, които са с максимален брой точки и не са в основния списък, при възможност да се осигури допълнителен ресурс, както и да бъде отчетена високата заинтересованост на областта към програмата и да се предвиди допускането на повече заявки.

 

 

 

Подобни

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

Новини от региона

туризъм

спорт

култура