Откриха база за преработка на пластмасови отпадъци в Смолян

27 May, 2016

DSCN4491Посланикът на Норвегия в България Нейно Превъзходителство Гюру Катарина Викьор, заместник-областният управител Тодор Бозуков и собственикът на „Арексим Инженеринг” ЕАД Кирил Асенов официално откриха нова база за преработка на пластмасови отпадъци в Смолян. Инвестицията е на стойност 1,1 млн евро и ще осигури най-малко 10 нови работни места. Проектът е осъществен с 400 000 евро финансова помощ от Норвежкия финансов механизъм по Норвежка програма – Norway Grants 2009-2014, като останалата сума е инвестирана от дружеството.  По този проект „Арексим Инженеринг” закупи и инсталира екстрадиращи линии от австрийския производител „Ерема” и лабораторно оборудване. Целта е да се затвори кръга на рециклиращия капацитет на дружеството като добави екстрадираща линия към съществуващия капацитет за мелене на отпадъчни пластмасови материали от различен вид. В настоящия момент дружеството генерира 4-5% отпадък в производствения процес. През 2016 г. очакванията са да бъдат преработени 10 000 тона различни видове пластмасови материали и да се генерира между 400-500 тона отпадък, който в оригиналната си форма не може да се употреби повторно в производство, труден е за транспортиране и почти невъзможен за продажба. В новата база „Арексим Инженеринг” ЕАД ще има възможност да преработва между 1500 и 2000 тона отпадъчни материали в готови за употреба рециклирани пластмаси, които да бъдат употребени за собствени нужди или да бъдат продадени за преработка от други производители на пластмасови продукти.DSCN4472

„Норвегия подкрепя за последните  9 години проекти в България основно чрез два финансови механизма – Механизма на европейско икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, които представляват приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за намаляване на икономическите и социалните различия и засилване на двустранните взаимоотношения с шестнайсетте европейски страни от Централна и Източна Европа и Балтийските страни. Норвегия, Исландия и Лихтенщайн не са членове на ЕС, но са част от Европейското икономическо пространство, като приносът на Норвегия се равнява на повече от 97% от общото финансиране.Финансирането отива в сектори, където Норвегия има специфична експертиза. Една от основните програми в рамките на Норвежкия финансов механизъм това е голямата иновация в „Зелената индустрия”, която има специфичен фокус за устойчивото развитие чрез създаване на иновативни продукти, иновативни технологии и услуги, т.н. „Зелена икономика”. Очакваме програмата да допринесе за засилване на компетенциите, както в частния, така и в публичния сектор в България, да допринесе за развитието на малките и средни предприятия и предприемачеството и да подкрепи устойчив и т.н. „интелигентен растеж”.”, уточни г-жа Викьор.

DSCN4494  Заместник-областният управител Тодор Бозуков приветства посланика на Норвегия от името на областния управител Недялко Славов и от свое име и изказа благодарности за реализирането на този пореден проект в област Смолян с норвежка финансова подкрепа. „С реализирането на този проект „Арексим Инженеринг” ЕАД покрива най-високите критерии за екологично производство не само в национален, но и в световен мащаб. Ползите ще бъдат не само екологични, но и социални, не на последно място и с голям икономически ефект за предприятието, защото инвестирайки в екология, се инвестира в един успешен бизнес.” Бозуков поздрави г-н Асенов за доброто предприемачество и му пожела успехи и разрастване на бизнеса. Той изрази съжаление, че Посолството на Кралство Норвегия в България ще бъде закрито след 30 юни тази година. „Но аз съм убеден, че това няма да бъде пречка да продължи нашето изключително партньорство и добрите взаимоотношения между нашите две страни.”, допълни заместник-областният управител.

Н.Пр. Гюру Катарина Викьор потвърди, че посолството ще бъде закрито, поради необходимостта от оптимизиране на разходите, но посолството на Норвегия в Букурещ  ще поеме отговорностите за България. „В сегашния финансов период разполагаемите средства бяха в размер на малко повече от 120 млн евро, докато в следващия финансов период, средствата предвидени за България ще са 210 млн евро, което нарежда България на четвърто място сред страните бенефициенти.”, каза тя в знак на потвърждение за продължаване на взаимоотношенията между двете страни.

DSCN4515 Кирил Асенов благодари на Н.Пр. Гюру Катарина Викьор и заместник-областният управител Тодор Бозуков. „Искам да обърна внимание и фокуса си върху това, че тази инвестиция ще промени депонирането на полимерни отпадъци в депата за смет в България и в страните около България. Ефектът ще бъде от хиляди тонове на годишна база, които няма да бъдат депонирани като скрап в отпадъчните депа, а ще бъдат върнати към живот в индустрията, където те ще бъдат вложени в нови изделия, които всички ние ще ползваме.” , заяви в заключение собственикът на „Арексим Инженеринг” ЕАД.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура