Обсъдиха се общи проекти за подпомагане на малкия и средния бизнес

19 May, 2016

Picture 498В Областна администрация Смолян, на работна среща се обсъди бъдещото партньорство между област Смолян и регион Източна Македония и Тракия по Инвестиционен приоритет 3(а) – Подобряване на системите за подпомагане на стартиращи и съществуващи малки и средни предприятия от програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020 по настоящата програма ЕТС. Участваха заместник-областният управител Тодор Бозуков, заместник-кметът на община Смолян Марин Захариев, заместник-областният управител на регион Източна Македония и Тракия Сотирис Пападополоус, експертите по Европейски проекти от регион Източна Македония и Тракия Йорго Татаракис и Вангелис Мансудис, бизнес консултантът по Европейски проекти Костас Пападополоус, експертите от Областна администрация Смолян инж.Ваклин Топов, Стефка Гарова и Жасмина Бошнакова, експертите от община Смолян Ефтима Петкова и Надежда Фотева-Милева, председателят на Регионална стопанска камара- Смолян Иво Царев, доц. д-р Емилиян Попеску от Комплексна опитна станция(КОС)-Смолян и Златка Николова – председател на Асоциацията на Родопските общини.

Основните теми на разговор бяха свързани с изготвянето на обща концепция между двата региона по Инвестиционен приоритет 3(а) – Подобряване на системите за подпомагане на стартиращи и съществуващи малки и средни предприятия, фокусирани върху трансграничното сътрудничество. Всяка от страните сподели своите идеи и предложения за сфери на дейност, в които може да се реализира партньорство, така, че да се постигне максимална полза за подпомагане на бизнеса.

Picture 449Обсъдиха се сходствата и различията между природните и социално-икономически условия в двата региона, силните и слаби страни на бизнес средата, като на базата на допирните точки се планираха взаимните проектни предложения, с цел и двете страни да имат ефективна полза. Всички участници в срещата бяха единодушни относно разширяване на партньорството в бъдещи проекти  по Инвестиционен приоритет 3(а), както от гръцка, така и от българска страна, като се сътрудничи със стопански камари, общини, други региони от двете страни, образователни институции.

Набелязаха се основните теми за съгласуване и срокове за установяване на контакт за последващи действия.

 

 

 

 

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура