Професионалната гимназия по техника и технологии „Хр.Ботев” отбеляза 80 години професионално образование в Смолян

22 Apr, 2016

22С тържествен концерт спектакъл Професионалната гимназия по техника и технологии „Хр.Ботев” отбеляза 80 години професионално образование в град Смолян и 10 годишнината на обединената ПГТТ. Поздравителен адрес по този повод от името на кмета Николай Мелемов, прочете секретарят Момчил Николов. В него се казва „ Вашето учебно заведение се нарежда сред най-уважаваните образователни институции. От него започва успешният професионален път на стотици млади родопчани в отраслите на материалното производство, информационните технологии и науката. Приносът на смолянската Гимназия по техника и технологии за подготовката на кадри за местната икономика е безспорен. Зад него стоят здравите традиции на осем десетилетия положителен педагогически опит и новаторска амбиция на преподавателския екип. Убеден съм, че и занапред ще продължите да отстоявате достойно своя авторитет и постижения в учебно-възпитателния процес”.
Николов обяви и решението на Общинския съвет, с което ПГТТ се удостоява с парична награда от 1000 лв. и Значка на Смолян по повод юбилеите.
11Поздравителен адрес от името на областния управител поднесе и неговият заместник Адриан Петров. Гимназията получи заслужено много поздравления, цветя и подаръци. Тържественият концерт, който се проведе в Театъра, започна с презентация на училището, проследявайки неговата богата история от създаването му до наши дни. През 1936 г. в Смолян е открито „Държавно практическо столарско училище” с тригодишен курс на обучение. През 1952 г., същото е преименувано като „Промишлено училище за трудови резерви”, а през учебната 1969/1971 година като „СПТУ по дървообработване и облекло”. Със Заповед № Д-1/ 13.03.1970 г. на МНП е създаден Техникум по механотехника, а с Решение № 9/ 04.02.1974 г. на Окръжен народен съвет се именува „Христо Ботев”. През 1960 г. е открито училището по автотранспорт. Със Заповед № РД 14-117/15.07.2005 г. на МОН, считано от 01.09.2005 г., училищата се обединяват в „Професионална гимназия по техника и технологии”. Със Заповед № РД 14-100/ 25.04.2008 г. на МОН, същото се именува „Христо Ботев”. Понастоящем в професионалната гимназия се обучават 249 ученици. Бивши директори разказаха от периодите в които са ръководили училището и поздравиха колегите си като им пожелаха още по-големи успехи. Сегашният директор Мария Жайгарова също поздрави колегите, родителите и учениците с юбилея. „ Днес си дават среща спомените на хората с посребрели коси и динамичното и предизвикателно настояще на днешните ни ученици, учители и служители. Така е днес. Така ще бъде и в бъдеще. Винаги заедно с ясна цел –напред и нагоре. Бъдете живи и здрави и носете в сърцата си своето училище – Професионална гимназия по техника и технологии”, посочи в словото си Жайгарова.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура