Венера Аръчкова: Облигационният заем е необходим за разплащане на старите задължения

05 Apr, 2016

22Обществено обсъждане за поемане на дългосрочен облигационен дълг от община Смолян се проведе в общинската администрация, съобщи пресцентърът. Зам.-кметът по финансите Венера Аръчкова подробно обясни пред присъстващите, че средствата от този дълг ще бъдат  използвани за погасяване на банков кредит от 2007 г. към Инвестбанк , задължения към ФЛАГ , нови, текущи и просрочени капиталови разходи. Чрез емисията на практика, решението ни е да не поемаме нов дълг, а да разплатим старите задължения. С получаване на финансирането ще постигнем по-добри финансови параметри и община Смолян ще бъде в състояние да разплати задълженията и да даде шанс на инвеститорите си да инвестират в по-добра среда, коментира Аръчкова.  Тя посочи, че в  края на март  изтече споразумението с  Инвестбанк  и от първи април главницата плюс лихвата /месечно/ става 300 хил.лв. За голямо съжаление общинска администрация не може да си позволи такъв ресурс от собствени бюджетни средства, обяви в подкрепа на твърденията си зам.-кметът.

11Общата сума на облигационната емисия е за 10 млн. лева, а планираната лихва ще бъде в рамките до 4  % . Срокът за погасяването му ще е до 12 години. Начин на погасяване на лихвите – на всеки 6 месеца. Начин на погасяване   до 24 равни вноски по главницата. Такси и комисионни – по тарифи на Централен депозитар АД, инвестиционен посредник и др.Обезпечението му ще е под формата на залог върху бюджетната сметка на Община Смолян, по която постъпват собствените приходи и Общата изравнителна субсидия. Облигациите са публичен инструмент,  който навлиза на по- късен етап в нашата страна. Това е съвсем нормален финансов механизъм, който все  повече ще се използва, посочи още Аръчкова.  Тя поясни, че общинският  дълг и задълженията са публикувани на сайта на община Смолян и всеки може да се запознае с тях.  Припомняме, че тези  задължения са 6,6 млн. лева останали за плащане към „Инвестбанк“ по кредита, взет преди два мандата за улици в гр. Смолян. 3 950 000 лв. е безлихвеният кредит от финансовото министерство. Всички останали кредити – около 3,3 млн. лв. са от фонд „ФЛАГ“ за изпълнение на проекти.На общественото обсъждане присъстваха общински съветници и граждани.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура