Гражданин на Смолян: Благодаря Ви, че за 4 г. намалихте наследените задължения със 7 000 000 лв

30 Mar, 2016

4В община Смолян се проведе обществено обсъждане на отчета за бюджет 2015 г. на общината, съобщи пресцентърът. Зам.-кметът Венера Аръчкова очерта основните му параметри и  цифри по касовото изпълнение, параграфи и дейности. Тя посочи, че отчетът на бюджета е публичен и е публикуван на  сайта на община Смолян. Като цяло за държавно делегираните дейности предвидената субсидия е била малко в размер над 17 млн.лв. и изцяло е преведена от държавата. Относно местните дейности,  при заложени приходи от общо 12 400 000 лв. основно са изпълнени приходите от данъци в размер на 3  241 000 лв., докато при неданъчните приходи постъпленията са едва на половина. Аръчкова обясни и как се формира общинския  дълг на общината.  6  600 000  лв. кредит от Инвестбанк, изтеглен през 2007 г. Безлихвеният кредит от финансовото министерство е в размер на 3 950 000 лв., а  останалата сума от 4  800 000 лв.  е заем от фонд „ФЛАГ” по различни програми и проекти.

3Като цяло разходната страна показва, че сме спазили финансовата дисциплина и не сме си позволили да утежняваме разходите на общината, обобщи Аръчкова. „Разходите на общината при заложени 12  500 000 лв. имаме 7 900 000 лв. При заложени 9 627 000 лв. за капиталови разходи ние сме изпълнили  7 517 000  лв. , защото не сме разполагали с достатъчен финансов ресурс. Видно от приходната страна приходите са ни основно от данъци и такси. От данъчните приходи  изпълнението е   88,46 % , докато на неданъчните приходи е  43% „,   посочи зам.-кметът по финансите.  За миналата година са били разплатени просрочени задължения на стойност 1 379 459 лв.В  общественото обсъждане на бюджет 2015 участваха  още председателят на Общинския съвет Славка Каменова, съветници, зам.-кметът инж.Мариана Цекова и граждани. Георги Глушков, като гражданин, благодари на ръководството на община Смолян, че за 4 години наследените  задължения на администрацията са намалели със 7 000 000   лв. Той пожела до края на мандата на кмета Мелемов , ръководството на стопи всичките задължения.  На обсъждането беше повдигнат въпрос и за събраните средства от такса смет. Предстои отчетът на бюджет 2015 г. да бъде представен и пред Общинския съвет.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура