Проверява се общинската пътна мрежа за нерегламентирани замърсявания

23 Mar, 2016

22По разпореждане на директора на РИОСВ – Смолян, бяха дадени предписания на кметовете на всички контролирани общини, в срок до 9 май да извършат проверки на общинските пътища и прилежащите територии в териториалния им обхват за нерегламентирани замърсявания. При наличие на сметища да организират почистването им.След изтичане срока на предписанията, ще бъдат извършени теренни проверки от експерти на инспекцията. При констатиране на нерегламентирани замърсявания ще бъдат предприети административно-наказателни мерки, предвидени в Закона за опазване на околната среда, в размер от 2000 до 20 000 лв.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура