Билкозаготвителите в Смолян няма да събират билки под специален режим

10 Mar, 2016

11До 31 декември 2015 г. от  регистрираните на територията на РИОСВ-Смолян четири билкозаготвителни пункта – в Смолян, Неделино, с.Триград (община Девин) и с.Змеица (община Доспат), не са подадени заявления за събиране на билки под специален режим, съобщиха от екоинспекцията.Със заповед на министъра на околната среда и водите са определени допустимите за 2016 г. количества билки за събиране от естествените им находища, които са поставени под специален режим на опазване и ползване. В заповедта се посочват и видовете, забранени да се берат с търговска цел. Разпределението се извършва въз основа на подадени заявления от билкозаготвителите.РИОСВ-Смолян ще осъществява контрола по изпълнение на заповедта. При констатиране на търговска дейност с лечебни растения, включени в приложението към заповедта, нарушителите ще бъдат санкционирани.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура