Общини и културни институции обединяват усилия в Областен съвет по култура

11 Feb, 2016

2Днес се учреди Областен съвет по култура към Областен управител на област Смолян. На събранието присъстваха областният управител Недялко Славов, заместник-областните управители Андриян Петров и Тодор Бозуков, евродепутатът Владимир Уручев, Елиянка Михайлова – и.д.директор на дирекция „Съвременно изкуство и художествено образование” към Министерството на културата, Христо Мутафчиев – председател на Съюза на артистите в България, директори на културните институции в региона, представители от общините в област Смолян, експерти от Областна администрация Смолян и други.

”Това не е спонтанно решение, а една дълго обмисляна стъпка от наша страна и считаме, че има много мотиви за това. Нашата основна идея е този съвет да не е просто една структура, а действително да поеме предизвикателството и оттук нататък да изпълни работата на съвета със съдържание, така, че културата отново да заема мястото, което й се полага в обществения живот”, каза Недялко Славов.

„Радвам се много, че имам възможността да присъствам на това събитие и поздравявам областната управа за тази инициатива. Наистина е изключително важно да има такъв орган, в който да могат да се съберат културните дейци, обществеността, и да могат да работят за развитието на културата на този регион. Този съвет очаквам да изпълни културния, духовния живот в целия регион с едно ново съдържание, което да е по-близко до хората, по-близко до възможностите за културни изяви. Европейският съюз има програми, които подкрепят културата и, по които има сериозни средства, милиард и половина евро са заложени в тази програма за настоящия програмен период. С тези думи депутатът от ЕП Владимир Уручев засвидетелства своята подкрепа и пожела успех на съвета.Елиянка Михайлова поднесе приветствие от името на Министерството на културата.

3Христо Мутафчиев отбеляза: „Това, което се случва в Смолян в момента е прецедент на национално ниво. Има много такива съвети, на много места, но това е прецедент за един град, като Смолян и за една област, като Смолянска област и смятам, че основната функция на този съвет е да изработи политиките, които да бъдат превърнати от държавните институции в практики, обслужващи региона и регионален културен институт, който да се създаде в Смолян. Пожелавам успех на този съвет.”

Заместник-областният управител Андриян Петров, който е „основен генератор на идеята”, както отбеляза Славов, представи Правилника за организацията и дейността на Областен съвет по култура към Областен управител на област Смолян. След което на гласуване той беше приет с пълно мнозинство.Към областния съвет по култура се създава Обществен съвет на посланиците на добра воля към Областен съвет по култура към Областен управител на област Смолян, който включва културни дейци от регионално и  национално значение. Сред тях са: акад.Георги Марков, проф.Милчо Василев, проф. Миляна Каймаканова, проф.Ружко Челебиев, Христо Мутафчиев, Валя Балканска, Виктор Калев и други големи имена с принос за българската култура.

4След като презентира по темата „Културни и творчески индустрии. Градско и устойчиво развитие на съвременните общини”, заместник-областният управител Андриян Петров, изтъкна, че област Смолян има завидно културно богатство, което не се използва. Той отбеляза, че чрез правилното функциониране на Областен съвет по култура и използването на база, като сградата на РДТ, това може да се промени. „Ние ще излезем с предложение към министъра на финансите и към министъра на културата да бъде създаден Регионален културен център, който да изпълнява функцията на мениджър, на организация, която да разработва, да следи за кандидатстване по проекти, да подпомага общините в кандидатстване по такива програми, тоест всички заедно да подадем ръка и да направим така, че държава, местна власт и културни институции заедно да работят. Ако се обединим, с взаимни усилия това е възможно да се случи. И ще се убедим, че в културата има страшно много възможности, които сега се използват в минимален процент.”, допълни Петров.Всички единодушно подкрепиха идеята на областната управа, че само чрез взаимодействие и обединение между институциите и властите на местно и национално ниво, могат да бъдат постигнати желаните положителни резултати.

Mihalkovo

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура