Андриян Петров: Новата областна стратегия в социалните услуги е много важна за съживяване на региона

12 Jan, 2016

6Заместник-областният управител Андриян Петров откри и ръководи първа работна среща  във връзка с изработване на нова областна стратегии за социални услуги 2016-2020. В нея участие взеха директори на дирекции „Социално подпомагане”; областният екип, включващ заместник-областният управител Андриян Петров, Сийка Иванова – директор на РДСП-Смолян, Елица Чавдарова – Главен експерт „Туризъм, енергетика, социални дейности и безработица” в Областна администрация Смолян,; всички общински екипи за социални услуги, както и други заинтересовани лица.Представен беше доклад-анализ по проект „Съвместна стратегия за социална защита на уязвимите социални групи”, с акроним GIMMIE SHELTER по Оперативна програма за Европейско териториално сътрудничество “Гърция – България” 2007 – 2013”. ”Анализът, който ние възложихме в рамките на проекта  GIMMIE SHELTER ще ни бъде като настолна книга, на която да стъпим, за да изготвим Областната стратегия за новия програмен период 2016-2020.” , каза  заместник-областният управител Андриян Петров, като благодари на всички за изминатия дълъг път.

7 „Сега ще ни бъде много по-лесно да направим Новата областна стратегия в социалните услуги, която е много важна за  съживяване на региона.”, допълни Петров, след което предостави думата на Сийка Иванова – директор на РДСП-Смолян. Тя представи предимствата и недостатъците на социалната система в региона. Иванова отбеляза, че за стабилността на социалната система и устойчивостта на постигнатите резултати е  важно триединството между държавата, общините и НПО. За области, като Смолянска, в която има близко разположени една до друга малки общини, като Доспат и Борино, Неделино и Златоград, Мадан и Рудозем, е ефективно да се развиват междуобщинските услуги.В дискусията присъстващите споделиха своя опит от практиката и изразиха отношение. След което беше изработен оперативен план за създаване на Новата областна стратегия в социалните услуги, която трябва да бъде приета и разписана до 20 март 2016година.

Mihalkovo

Подобни

Избори 2024

Новини от региона

туризъм

спорт

култура