Никой не желае да изкупува билки в региона

11 Mar, 2015

8Със заповед на министъра на околната среда и водите са определени допустимите за събиране количества билки (кг сухо тегло). За област Смолян няма заявени и отпуснати количества за събиране.До 31.12.2014г., нито една фирма не е заявила интерес за изкупуване на лечебни растения под ограничителен режим.РИОСВ-Смолян ще осъществява контрол по изпълнение на заповедта. При констатиране на търговска дейност с лечебни растения, включени в приложението към заповедта, инспекцията ще санкционира нарушителите.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето