Проектът „Глобални библиотеки – България” ще бъде продължен

16 Oct, 2014

4Правителството предостави допълнителни 300 000 лв. за реализиране на дейностите по програмата „Глобални библиотеки”. Програмата е продължение на приключилия проект „Глобални библиотеки – България”, реализиран с подкрепата на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, съобщиха от Правителствена информационна служба.

Средствата се предоставят на фондация „Глобални библиотеки – България”, чиито съучредители са министерствата на културата и на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Националният дарителски фонд „13 века България”, НСОРБ, Българската библиотечно-информационна асоциация и Съюзът на народните читалища. С продължаването на програмата се цели да се надградят резултатите, получени до този момент, като ще се подпомогне функционирането на вече изградените информационни точки и разкриването на нови възможности за библиотечно-информационно обслужване на населението в цялата страна.

МК и МТИТС, чрез своите представители в управляващите органи на фондация „Глобални библиотеки – България”, ще следят за целесъобразното използване на средствата.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

Времето