Горските стопанства в Смилян и Триград получиха сертификат по международна система за управление на горите

16 Oct, 2014

DGSДГС Триград и ДГС Смилян бяха успешно сертифицирани по международната система за управление на горите FSC. Подготовката на стопанствата и оценката им по стандарта се осъществи с подкрепата на природозащитната организация WWF. Основният одит на двете стопанства се състоя в края на юни 2014 г., а сертификатът им бе издаден в началото на октомври.

По време на основните одити двете стопанства са се представили на ниво и са отговорили на многобройните изисквания на международния стандарт. Дървесината, която се добива в двете стопанства, вече ще носи престижното лого на FSC. Логото е разпознаваемо и търсено от отговорните потребители и компании в цял свят и показва, че дървесината е била добита от отговорно управлявани гори.

FSC е стандарт, който гарантира по-устойчиво и щадящо управление на горите на планетата. Стандартът е подкрепен от уважавани природозащитни организации като WWF, Friends of the Earth и Greenpeace, от социални организации в цял свят, както и от големи компании, производители на продукти от дървесина като IKEA. Основното предимство на FSC пред други стандарти е, че той осигурява ежегоден допълнителен контрол на сертифицираните гори, търговци и компании. FSC гарантира, че всички звена по веригата от гората до крайния потребител на продукти от горите са сертифицирани и контролирани от независими одитиращи органи. Освен екологичните аспекти, 10-те основни принципа на FSC засягат широк спектър от важни проблеми, свързани с гората и добива на дървесина, вкл. социалната сигурност на местните хора и икономическата стабилнoст и виталност на дърводобивните компании./WWF.BG

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

Времето