Днес монтират робот за инвалиди в театъра в Смолян

18 Sep, 2014

Днес монтират робот за инвалиди в театъра в Смолян, съобщи за Smolyaninfo.com  Ефтима Петкова –дириктор Дирекция “ИРТМПП” в Община Смолян.

Проекта е разработен от община Смолян и цели осигуряване на достъп за хора с двигателни увреждания в Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” – Смолян. Финансиран е от Агенция за хората с увреждания за осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти.

В рамките на проекта ще бъде доставен стълбищен робот /самоходно устройство с гумени задвижващи вериги/, който ще служи за преодоляване на стълбища от всякакъв тип инвалидни колички. Стълбищният робот със солидната си носеща конструкция ще помага на ползвателите на инвалидни колички, чрез закрепване на количката към него, да преодолява вътрешни и външни стълбища с постоянен наклон. Обслужването на устройството ще се извършва с минимални усилия от помощно лице, като се изискват минимум знания и специална подготовка за тази дейност. Съоръжението ще отговаря на всички норми за безопасност, както на лицето с увреждания, което е качено на него, така и на помощното лице, което го обслужва. Инвалидната количка ще се закрепва към съоръжението с помощта на осигурителни колани, които осигуряват безопасно използване.

Изпълнението на проекта ще допринесе за цялостното подобряване и адаптиране на вътрешната среда в Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” – Смолян към нуждите на хората с увреждания. За удобство на посетителите с увреждания ще се изработят и поставят 2 вертикални указателни табели за наличието на стълбищен робот, който ще служи за преодоляване на стълбища от всякакъв тип инвалидни колички.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето