Премахват изоставените коли в Смолян

12 Jul, 2018

Община Смолян уведомява всички собственици на бракувани, спрени от движение и излезли от употреба моторни превозни средства:

Съгласно чл. 75 от Наредбата за управление на отпадъците в Община Смолян се забранява съхраняването на излезли от употреба моторни превозни средства на терени, общинска собственост – тротоари, улици, площадки, обществени паркинги, зелени площи.

Собствениците на такива МПС е необходимо да предприемат действия за премесването им на терен, частна собственост или да ги предават в центрове за разкомплектоване.
При неизпълнение ще бъдат налагани санкции, в размер от 300 до 1 000 лв., съгласно Наредбата за управление на отпадъците в община Смолян и Закона за управление на отпадъците.

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура

Времето