Литва бе домакин на работна среща по проект на Община Златоград

10 Jul, 2018

От 02 до 06 юли 2018 г. Община Златоград взе участие във втората среща по проект PT Care – „Надграждане на компетентностите и квалификацията на специалисти по палиативни грижи чрез създаването на ECVET обучителен портал и инструмент за самооценка на компетентностите на Европейско ниво”, с останалите държави – Литва, Кипър, Белгия, Унгария и Турция, която се проведе във Вилнюс, Литва.
Кметът на Община Златоград – Мирослав Янчев, като координатор на проекта, откри срещата и приветства присъстващите държави-партньори.

По време на работното посещение бе обсъден напредъка по проекта, разработените интелектуални трудове и бъдещите задачи за успешното финализиране на предвидените дейности. За споделяне на добри практики, при предоставянето на палиативни грижи, бяха посетени Детски онкологичен център, офиса на Спомагателни социални услуги, предоставяни от доброволци към Ордена на Малта във Вилнюс и Хоспис.
Социалният проект се финансира по Програма Еразъм+ и е насочен към палиативните грижи, с които се подобрява качеството на живот на пациентите с животозастрашаващи и хронични заболявания: рак, тежки сърдечни и белодробни заболявания, болест на Алцхаймер, Паркинсон и др.
С реализиране на проектните дейности се цели повишаване осведомеността в страните партньори, относно компетенциите и стандартите в предоставянето на палиативни грижи, както и намаляване на социалната и икономическата тежест за семействата на страдащите пациенти.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето