Стартира Мисия Смолян – 2018

11 Jun, 2018

От 09 юли 2018 година Община Смолян ще проведе Младежка кампания „Мисия Смолян-2018”. Инициативата е свързана със създаване и поддържане на чиста и приветлива околна среда в град Смолян и в населените места в общината.

Документи за участие в кампанията ще се приемат от 18 до 29 юни 2018 година включително от 09,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 16,00 ч. в приемна до централния вход на общинска администрация – Смолян.

Кандидатите за участие в Младежка кампания „Мисия Смолян – 2018” е необходимо да са навършили или да навършват 15 години не по-късно от датата на започване на работа в кампанията, да са ученици или завършили средно образование през учебната 2017/2018 г. и да са с постоянен адрес в град Смолян или в селата от Община Смолян.
Документи, които е необходимо да се представят за включване в кампанията:

  • Регистрационна карта за участие в кампанията и декларация за съгласие във връзка с обработване на лични данни /бланки на регистрационната карта и декларацията се получават в приемната за подаване на документи/;
  • Карта за предварителен медицински преглед, попълнена от личния лекар, удостоверяваща здравния статус на ученика;
  • Лична карта на кандидата за участие в кампанията /само за сверяване на данни/.

График на работните смени в Младежка кампания „Мисия Смолян-2018“:

  • Първа смяна – от 09 юли до 20 юли 2018 година;
  • Втора смяна – от 23 юли до 03 август 2018 година;

Подобни

Времето