Близо 6 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ за Община Девин

16 Apr, 2018

Кметът на Девин Красимир Даскалов подписа договор в Държавен фонд ” Земеделие ” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка – 7.2 ” Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура “.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. , съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Община Девин изготви, кандидства и спечели с проект за Рехабилитация на път PAZ 2044 ( Фотиново – Девин ) в отсечката от Девин до местност Лисичево.

Обект на строително – монтажните работи ще бъдат 12,5 км. , а стойността на целия проект е 5 867 360 лв.
С реализирането на този проект ще се осигури по – бърз, лесен и безопасен начин за посещение на красивите местности до Лисичево, а това от своя страна ще даде силен тласък за развитието на туризма, земеделието и животновъдството в Девин.

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура

Времето