В Смолян стартира проект за над 6,5 млн. лв., обновяват енергийната ефективност на пет учебни заведения

13 Apr, 2018

В община Смолян се проведе встъпителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-1.022-0002-C01 “Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян”. Той е по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г. – Смолян” част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Ръководителят на проекта и зам.-кмет инж.Мариана Цекова представи целите му.

„Общата цел е да се подобрят условията за учене и работа в общинска образователна инфраструктура и да се модернизира учебният процес чрез ремонт и рехабилитация на сгради и обновяване на дворни пространства и спортни площадки за четири училища и една детска градина на територията на гр. Смолян”, посочи тя.Сградите на пет учебни заведение в града ще бъдат ремонтирани, като проектът е на стойност 6 598 925, 21 лева.Строителните дейности ще бъдат с продължителност от 30 месеца и ще обхванат СУ „Паисий”, Езиковата гимназия, VI ОУ „Иван Вазов”, ППМГ “Васил Левски” и ОДЗ №5 „Буратино”. Освен това ще бъдат доставено обзавеждане и оборудване на петте учебни заведения.Проектът „Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян” е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” и вече стартира.Специфични цели на проекта са: Да се подобри и модернизира учебният процес в ПМГ “Васил Левски” чрез цялостна рехабилитация на сградата и изграждане на нов физкултурен салон в т.ч. обновяване на прилежащия училищен двор, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане; Да се подобри и модернизира учебният процес VI ОУ “Иван Вазов” и ГПЧЕ “Иван Вазов” и VII СОУ “Паисий”, гр. Смолян чрез обновяване на училищния двор и спортните площадки и чрез доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане; Да се подобрят условията на учебния процес в ОДЗ №5 “Буратино” чрез основен ремонт и реконструкция на сградата и прилежащото дворно пространство и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане.

„Следващият проект, който се надяваме да стартира в най-скоро време, е израждането на 35 нови социални жилища”, посочи в заключение инж.Цекова. В община Смолян се проведе встъпителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-1.022-0002-C01 “Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян”. Той е по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г. – Смолян” част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Ръководителят на проекта и зам.-кмет инж.Мариана Цекова представи целите му.„Общата цел е да се подобрят условията за учене и работа в общинска образователна инфраструктура и да се модернизира учебният процес чрез ремонт и рехабилитация на сгради и обновяване на дворни пространства и спортни площадки за четири училища и една детска градина на територията на гр. Смолян”, посочи тя.Сградите на пет учебни заведение в града ще бъдат ремонтирани, като проектът е на стойност 6 598 925, 21 лева.Строителните дейности ще бъдат с продължителност от 30 месеца и ще обхванат СУ „Отец Паисий”, Езиковата гимназия, VI ОУ „Иван Вазов”, ППМГ”Васил Левски” и ОДЗ №5 „Буратино”. Освен това ще бъдат доставено обзавеждане и оборудване на петте учебни заведения.Проектът „Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян” е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” и вече стартира. Специфични цели на проекта са: Да се подобри и модернизира учебният процес в ПМГ “Васил Левски” чрез цялостна рехабилитация на сградата и изграждане на нов физкултурен салон в т.ч. обновяване на прилежащия училищен двор, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане; Да се подобри и модернизира учебният процес VI ОУ “Иван Вазов” и ГПЧЕ “Иван Вазов” и VII СОУ “Паисий”, гр. Смолян чрез обновяване на училищния двор и спортните площадки и чрез доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане; Да се подобрят условията на учебния процес в ОДЗ №5 “Буратино” чрез основен ремонт и реконструкция на сградата и прилежащото дворно пространство и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане.„Следващият проект, който се надяваме да стартира в най-скоро време, е израждането на 35 нови социални жилища”, посочи в заключение инж.Цекова.

В община Смолян се проведе встъпителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-1.022-0002-C01 “Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян”. Той е по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г. – Смолян” част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Ръководителят на проекта и зам.-кмет инж.Мариана Цекова представи целите му.

„Общата цел е да се подобрят условията за учене и работа в общинска образователна инфраструктура и да се модернизира учебният процес чрез ремонт и рехабилитация на сгради и обновяване на дворни пространства и спортни площадки за четири училища и една детска градина на територията на гр. Смолян”, посочи тя.

Сградите на пет учебни заведение в града ще бъдат ремонтирани, като проектът е на стойност 6 598 925, 21 лева.Строителните дейности ще бъдат с продължителност от 30 месеца и ще обхванат СУ „Отец Паисий”, Езиковата гимназия, VI ОУ „Иван Вазов”, ППМГ”Васил Левски” и ОДЗ №5 „Буратино”. Освен това ще бъдат доставено обзавеждане и оборудване на петте учебни заведения.

Проектът „Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян” е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” и вече стартира.
Специфични цели на проекта са: Да се подобри и модернизира учебният процес в ПМГ “Васил Левски” чрез цялостна рехабилитация на сградата и изграждане на нов физкултурен салон в т.ч. обновяване на прилежащия училищен двор, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане; Да се подобри и модернизира учебният процес VI ОУ “Иван Вазов” и ГПЧЕ “Иван Вазов” и VII СОУ “Отец Паисий”, гр. Смолян чрез обновяване на училищния двор и спортните площадки и чрез доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане; Да се подобрят условията на учебния процес в ОДЗ №5 “Буратино” чрез основен ремонт и реконструкция на сградата и прилежащото дворно пространство и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане.„Следващият проект, който се надяваме да стартира в най-скоро време, е израждането на 35 нови социални жилища”, посочи в заключение инж.Цекова.

Подобни

Новини от региона

туризъм

култура

Времето