Общинският съвет в Смолян прие бюджета на Общината за 2018

06 Feb, 2018

Общинският съвет в Смолян прие бюджета на Община Смолян за 2018 с 24 гласа „за“, 1 – „против“ и 4 – „въздържал се“. След почти тричасова дискусия, бюджетът за настоящата година бе приет с няколко приети предложения за изменение и допълнение. Рамката на бюджет – 2018 е в размер на 37 722 622 лв. 

Община Смолян прогнозира данъчни приходи от 3 675 000 лв. и неданъчни приходи в размер на 11 737 199 лв.

Пред съветниците кметът на Община Смолян Николай Мелемов заяви, че бюджетът е изработен след съществен анализ на база извършените разходи и постъпилите приходи и разчет на очакваните приходи и разходи за 2018, съгласно приоритетите, заложени в програмата за управление и стратегическия план за развитие на Община Смолян, информира ,,Фокус”.

Председателят на Комисията по бюджет и финанси Стоян Иванов заяви, че този бюджет е изработен на база местни данъци и такси, които са запазени в същия размер.

„Гражданите трябва да се спокойни, че няма да има увеличение на местните данъци и такси. Този бюджет не предвижда увеличение на дълга на Община Смолян, който към настоящия момент е 15 544 000 лв. Изработен е така, че след прихващане на 1 млн. лв., който трябва да се изплатят на Министерството на финансите плюс вноските по облигационния заем и вноските по заеми, към 31 декември 2018 г. Очаквам да е около 14 млн. лв. дълг. Това означава, че от 2011 г. дългът на Общината ще е стопен с около 10 млн. лв. Това е най-реалния бюджет през последните години, с който ще осигурим спокойствието на смолянчани и едно стабилно развитие на Общината“, допълни Иванов.

Подобни

Новини от региона

туризъм

спорт

култура

Времето