Добра новина: Общинският съвет прие предложението за безлихвен заем от 3 950 000 лв.

12 Jan, 2018

Общинският съвет в Смолян на извънредно заседание прие предложението на кмета Николай Мелемов за поемането на безлихвен заем от държавата в размер на 3 950 000 лв. Това беше първа точка в дневния ред на сесията на разпоредителния орган, която се проведе днес. Пред общинските съветници, зам.-областния управител Адриан Петров и граждани на община Смолян, вносителят на предложението за поемане на заема и кмет на Смолян Николай Мелемов заяви, че единствената цел е да бъде покрит старият кредит на Общината, взет преди години.След разгорещени дебати и взаимни обвинения общинските съветници гласуваха поименно.От 27 съветници присъствали на заседанието, 15 гласуваха „за”, 3-ма бяха „против”, а 9 се въздържаха от гласуване. В залата присъстваха и много граждани, които се изказаха от необходимостта да се приеме това решение.
Докладната записка бе представена на вниманието на съветниците за трети пореден път, заради спешната нужда от поемането на заема от държавата, с който да се погаси стария.

 

 

 

Подобни

Времето